Meer resultaten voor minimumloon horeca 18 jaar

   
 
minimumloon horeca 18 jaar
 
Minimum loon per 1 januari 2018 Actuele zaken Nederlands Horeca Gilde.
De werknemer die bij werkgever het wettelijk minimumloon verdient, kan slechts gedurende maximaal de eerste 36 aaneengesloten maanden van het dienstverband tegen het dan geldende wettelijk minimumloon worden tewerkgesteld. Daarna heeft deze werknemer elk jaar, gedurende tien jaar, recht op drie procent loonsverhoging per jaar. Voor deze werknemer gelden de door partijen in dit tijdvak van 13 jaar overeengekomen loonaanpassingen niet, maar wel de loonaanpassingen van partijen die van kracht zijn ná ommekomst van dit tijdvak. Het tijdvak van 13 aaneengesloten jaren, als bedoeld in lid 1, wordt geacht niet te zijn onderbroken bij een tussenpoos minder dan zes maanden. Deze regel geldt ook voor alle situaties van opvolgend werkgeverschap waarbij inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Werkgever stelt voor iedere functie in het bedrijf een functieomschrijving vast met daaraan gekoppeld een bij de zwaarte van de functie passend salaris en overige arbeidsvoorwaarden. Bijlage 1 bij artikel 18 en 19.
Wettelijk minimumloon en horeca loontabel.
Download de Loontabellen met jeugd en uurlonen per 1 januari 2018 pdf. De leeftijd voor het volwassen wettelijk minimumloon ging juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar minimumjeugdloon in stappen flink omhoog. De leeftijd voor het volwassen loon voor de loontabel van de nieuwe cao horeca is 21 jaar.
Overzicht van het Minimumloon 2018 Minimum uurloon. Overzicht van het Minimumloon 2018 Minimum uurloon.
Het minimum uurloon is berekend voor 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek. Fulltime werkweek 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar. Minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur bruto 36 uur.
Minimumloon FNV Jong.
Vakantie vrije dagen. 18 en nu? Over FNV Jong. Waar wij voor staan. FNV de vakbond. FNV Jong zoekt nieuw bestuur! Vacature Werkgroep Internationale Solidariteit WIS Jong. U bent hier. Homepage Geld Minimumloon. Als je werkt mag je nooit minder geld krijgen dan het wettelijk minimumloon, plus vakantiegeld van 8 procent van je bruto jaarsalaris. Minder mag je baas niet betalen, anders is hij strafbaar. Meer mag natuurlijk wel. Hoeveel geld jij minimaal hoort te verdienen hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Op deze pagina kun je de minimumjeugdlonen vinden. Per half jaar op 1 januari en 1 juli worden deze iets opgehoogd.
Uurloon in de horeca, hoe zit het precies? Oriënteren Ondernemen Met Personeel. Goudse logo.
Een wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. De overheid past twee keer per jaar het wettelijk minimumloon aan. Iedere werkgever, dus ook in de horeca, moet per 1 januari en per 1 juli bekijken of medewerkers recht hebben op verhoging van het uurloon.
Loon in de horeca FNV Horeca.
Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar kan het minimum jeugdloon stijgen. Op Rijksoverheid.nl vind je hoeveel het wettelijk minimumloon bedraagt. Elk jaar heb jij volgens de cao horeca recht op een beoordelingsgesprek met je werkgever. Er wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een prestatieverhoging.
minimumloon en jeugdloon 2018.
Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 januari 2018. minimumloon 22 jaar. minimumloon 21 jaar. minimumloon 20 jaar. minimumloon 19 jaar. minimumloon 18 jaar. minimumloon 17 jaar. minimumloon 16 jaar. minimumloon 15 jaar. Wettelijk minimum uurloon per leeftijd vanaf 1 januari 2018.
Bedragen minimumloon 2018 Minimumloon Rijksoverheid.nl.
Fulltime werkweek in bedrijf 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar. Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur bruto bedragen per 1 januari 2018 36 uur.
Loonsverhoging horeca per 1 januari 2018: gaat mijn medewerker meer verdienen?
Een medewerker heeft hier recht op als hij in 2017 het hele jaar als vakkracht in dezelfde functie bij je in dienst is geweest. De mate van verhoging kun je elk jaar voorafgaand aan de beoordelingsgesprekken vastleggen. En communiceren aan de medewerkers. Heeft de medewerker inmiddels het eindloon bereikt dan heeft hij geen recht meer op de prestatieverhoging. Ga hierbij uit van het eindloon uit de loontabel van 2017. Vervolgens toetst u het loon van uw medewerker aan de loontabel van 1 januari 2018. Per januari 2018 zijn de basis en eindlonen verhoogd met een inflatiecorrectie van 13%. Download de loontabellen 1 januari 2018 bij KHN. Heeft uw vakkracht een loon dat lager is dan het nieuwe basisloon van de betreffende schaal uit de loontabel? Dan verhoogt u het salaris tot aan het nieuwe basisloon uit die tabel. Verdient de vakkracht al meer dan het nieuwe basisloon? Of zelfs meer dan het eindloon van de loontabel, dan past u verder geen loonsverhoging horeca meer toe. Geen vakkracht horeca. Wanneer uw medewerker geen vakkracht is, toetst u het huidige salaris alleen aan het nieuwe Wettelijk minimumloon WML per 1 januari 2018.

Contacteer ons